Wyłączenie alertów Centrum Zabezpieczeń

W Windows XP SP2 i SP3 istnieje mechanizm zwany Centrum Zabezpieczeń Systemu Windows (pomóż chronić ten komputer PC). Powoduje on wyświetlanie alertów zabezpieczeń. Jeśli mamy wyłączony firewall, mamy nieaktualny program antywirusowy albo wogóle go nie mamy, mamy wyłączone aktualizacje automatyczne, to w systray’u pokazują się dymki alarmujące o zaistniałym fakcie. Jeśli z jakiś względów nie chcemy mieć uruchomionych np. aktualizacji automatycznych, to warto wyłączyć natrętne Informowanie o zaistniałym fakcie. Jak wyłączyć alerty Centrum zabezpieczeń?

Najłatwiej kliknąć w Centrum zabezpieczeń we wskazanym poniżej miejscu.

W niektórych sytuacjach może się nam przydać obsługa w.w. poprzez rejestr.

Odpowiadają za to odpowiednie wpisy w rejestrze w gałęzi:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center

wartości poniższych kluczy:
AntiVirusDisableNotify,
FirewallDisableNotify,
UpdatesDisableNotify
Jeśli ktoś zna angielski to znaczenie powyższych będzie oczywiste.

Dodaj komentarz