Ukrywanie komputera w otoczeniu sieciowym

1. Aby ukryć komputer w otoczeniu sieciowym w systemie Windows należy kliknąć start-> uruchom i w polu otwórz, z linii komend wydać polecenie:

net config server /hidden:yes

2. Polecenie: net config server /hidden:no

ma skutek odwrotny.

Dodaj komentarz