Skróty klawiaturowe Windows

W systemie Windows bardzo pomocne mogą być skróty klawiaturowe. Większość z nas zna magiczne Ctrl-C, Ctrl-V. Poznaj inne przydatne skróty.

WindowsXP Logo

Abcadło: poniższe skróty działają nie tylko w samym eksploratorze, ale również w w innych programach (np. word, excel, przeglądarki internetowe, itd.)

 • Ctrl+C – kopiuj
 • Ctrl+V – wklej
 • Ctrl+Z – cofnij (bardzo przydatne jeśli coś nabroiliśmy)
 • Ctrl+A – zaznacz wszystko (all)
 • Alt+F4 – zamknij aktualne okno
 • F5 – odśwież okno
 • Shift + Del – trwałe usuwanie (z pominięciem kosza) – należy pamiętać że zawsze można odzyskać nawet tak skasowany plik – patrz: odzyskiwanie danych po skasowaniu
 • Backspace – powrót do katalogu nadrzędnego (wcale nie kasuje jakby się mogło wydawać)

Mniej znane:

 • Alt+Tab – przełączanie pomiędzy otwartymi oknami
 • Win+Break – właściwości mojego komputera
 • Win+R – otwórz (run) – to samo co start-> uruchom
 • Win+F – wyszukaj (find)
 • Win+L – szybkie zablokowanie konsoli (ponowne odblokowanie po podaniu hasła)
 • Win+M – minimalizuj wszystkie okna
 • Shift + Win+M – cofa minimalizowanie wszystkich okien

(p.s. klawisz Win to klawisz pomiędzy lewym Ctrl i lewym Alt)

Skróty klawiaturowe Windows 7

Win+Up – Maksymalizacja
Win+Down – Przywróć / Minimalizuj
Win+Left – Przenieś w lewo
Win+Right – Przenieś w prawo
Win+Shift+Left – Przenieś na lewy monitor
Win+Shift+Right – Przenieś na prawy monitor
Win+Home – Minimalizuj / Przywróć inne okna
Win+T – Pokazywanie wpisów z paska systemowego
Win+Spacja – Pokaż pulpit
Win+G – Przenieś widgety do innego obszaru
Win+P – Dodatkowe opcje wyświetlania (lustro, rozszerzony pulpit, etc)
Win+X – Centrum Mobilności
Win oraz  + / Win oraz  – (Win oraz plus i minus) – Przybliżanie i oddalanie
Ctrl+Shift+N – Tworzenie nowego folderu
Win+[liczba] – Uruchamianie wpiętych do paska zadań programów; nie dotyczy już włączonych
Win+M – Szukaj okna
Win+R – Otwórz polecenie “Uruchom”
Win+E – Uruchamia Eksploratora Windows
Win+D – Pokaż pulpit i przywróć oka (zminimalizowanie lub przywracanie wszystkich okien)

Dodaj komentarz