Sniffer

Sniffer, to program który potrafi przechwytywać i analizować pakiety sieciowe.

Jednym z najlepszych (darmowych) snifferów (Windows, Linux, OS X)  jest Wireshark.  Darmowy Sniffer Wireshark potrafi przechwytywać i analizować wszystkie protokoły sieciowe i typy pakietów, obsługuje sieci przewodowe i bezprzewodowe (WiFi), przedstawia pakiety w przyjaznej formie, koloruje pakiety tego samego typu, potrafi ułożyć przechwycone pakiety w „TCP Stream”.

wireshark

Czytaj dalej Sniffer