Instalacja Joomla 1.6 i 1.7 na serwerach home.pl

Prezentujemy klasyczny sposób instalacji Joomla 1.7 i 1.6 na serwerach home.pl. Ostatnio home.pl bywa kapryśny i nie dopuszcza instalacji klasycznej Joomli poza autoinstalatorem.

Po utworzeniu bazy danych mysql i przekopiowaniu do konkretnego podfolderu dla obsługi naszej domeny

np. domena.pl wskazuja na > katalog /katalogjoomli

Rozwiązanie dla joomla 1.7:

Błąd generuje komunikat

Warning: strpos() [function.strpos]: Empty delimiter in /libraries/joomla/filesystem/path.php on line 156

Rozwiązanie:

W linii 156 pliku /libraries/joomla/filesystem/path.php zmieniamy

if (strpos($path, JPath::clean(JPATH_ROOT)) !== 0

na:

if (strpos($path, JPath::clean(‚/’)) !== 0

Po zainstalowaniu problem z błędem 404 po próbie wejścia na folder /administrator

Rozwiązanie:

Aby zadziałało należy zamienić w pliku

configuration.php

public $live_site = ”;

na

public $live_site = ‚http://domena.pl/’;

 

Rozwiązanie dla joomla 1.6:

Po wykonaniu standardowych czynności widzimy komunikat

Warning: strpos() [function.strpos]: Empty delimiter in /libraries/joomla/filesystem/path.php on line 148

Edytujemy plik /libraries/joomla/filesystem/path.php

i zmieniamy od 164 linii kodu procedurę clean

z

public static function clean($path, $ds = DIRECTORY_SEPARATOR){$path = trim($path);if (empty($path)) {$path = JPATH_ROOT;} else {// Remove double slashes and backslahses and convert all slashes and backslashes to DS$path = preg_replace('#[/\\\\]+#', $ds, $path);}return $path;}

na

public static function clean($path, $ds = DIRECTORY_SEPARATOR)
{
$path = trim($path);
if (empty($path)) {
$path = ‚/’;
} else {
// Remove double slashes and backslahses and convert all slashes and backslashes to DS
$path = preg_replace(‚#[/\\\\]+#’, $ds, $path);
}
return $path;
}

Następnie standradowo instalujemy joomlę 1.6.

Po instalacji drugi i chyba ostatni błąd – nie można wejść do katalogu administratora /administrator – nie działa.

Aby zadziałało należy zamienić w pliku

configuration.php

public $live_site = ”;

na

public $live_site = ‚http://domena.pl/’;

I już Joomla 1.6 zaczyna poprawnie funkcjonować na serwerach home.pl 🙂

 

 

Dodaj komentarz