DNS online resolver

Sprawdź dowolny adres IP/domenę/URL - pokazuje rekordy DNS, domenę odwrotną

Proxy test

Parametry połączenia przez proxy:
HTTP_VIA
HTTP_X_FORWARDED_FOR:
... prawdopodobnie nie łączysz się przez proxy
lub łączysz się przez wysoce anonimizujące proxy (Elite Proxy)

serwery proxy

jak sprawdzić adres ip?