Blokowanie Panelu sterowania w Windows XP

Jak zablokować panel sterowania w windows XP?

W niektórych sytuacjach może być konieczne zablokowanie edycji ustawień w Panelu Sterowania.

Blokowanie dostępu do Panelu Sterowania Windows XP jest możliwe w następujący sposób:

Należy otworzyć rejestr windows (start-> uruchom-> regedit), wejść do gałęzi

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

i tam należy utworzyć nowy klucz typu DWORD o nazwie NoControlPanel i nadać jej wartość 1

Dodaj komentarz